Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive

AWP | Copper Koi
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Weapon: AWP
Finish Style: Patina
Kích cỡ tệp
Đã đăng
2.887 MB
27 Thg07, 2015 @ 10:49pm
1 ghi chú thay đổi ( xem )

Bạn có muốn nhìn thấy vật phẩm này được chính thức công nhận và hỗ trợ trong Counter-Strike: Global Offensive?

Không /
Không quan tâm
Hỏi lại
tôi sau