Team Fortress 2

Team Fortress 2

The Vascular Vestment
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Class: Medic
Item Slot: Misc
Kích cỡ tệp
Đã đăng
Đã cập nhật
6.627 MB
27 Thg06, 2015 @ 6:59am
24 Thg10, 2015 @ 4:06pm
4 ghi chú thay đổi ( xem )

Vật phẩm này đã được chấp nhận cho Team Fortress 2!

Sản phẩm tiếp theo
trong danh sách
Trong 1 bộ sưu tập tạo bởi SediSocks
Offensive Defence
3 vật phẩm
Mô tả
[mods.tf]
Thảo luận nổi bật Xem tất cả (1)
4
3 Thg07, 2015 @ 10:54pm
Stats???
ducks ♡