Trò chơi này hiện đã có mặt trên Steam!

Cảm ơn vì đã giúp trò chơi này được chọn để phân phối qua Steam. Thông tin thêm có thể được tìm thấy ở dưới, bao gồm một đường dẫn đến trang cửa hàng Steam.

Greenlight sắp ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đăng tải trò chơi lên Steam, vui lòng tham khảo bài blog này.
Memory of a Broken Dimension
 
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Platforms: PC, Mac, Linux
Players: Single-player
Đã đăng
Đã cập nhật
5 Thg9, 2014 @ 9:44pm
29 Thg11, 2016 @ 2:45pm

Xem Memory of a Broken Dimension trong cửa hàng

Trang cửa hàng
Thông báo gần đây Xem tất cả (4)
ṫ̴͉̗̠ͥ͂̏ͅe͕̰̺ͨ͗̃͐̉š͂͛t̛̮̝͖͍̱̊̉
Mô tả
Ngày phát hành: 2016
Dive into an emulator of obscure research hardware dredged off the net.

Uncovering remote 3D scans excavated from the RELICS virtual machine, you trespass among fragmented ruins; transmissions of a long-frozen data stream.

But when the stream begins to thaw, no system can handle this overflow...

www.brokendimension.com
Thảo luận nổi bật Xem tất cả (18)
33
30 Thg10, 2014 @ 10:50am
Late 2012 beta version, for those who want it
A Victim of Stars
14
11 Thg03, 2015 @ 3:48pm
Is there an enemy?
Ahaz
13
27 Thg11, 2015 @ 5:18pm
Do not delete RELICS console interface!
DrakeWarrior
< >
443 bình luận
Ciicix 14 Thg02, 2017 @ 6:57am 
on*
Ciicix 14 Thg02, 2017 @ 6:56am 
He's still working in it. You can see his dev streams on his Twitch. https://www.twitch.tv/xra_
karottenkoenig 28 Thg11, 2016 @ 12:41pm 
the dev actually posted a timelapse of the level creation for MoBD about a month ago on his youtube channel.
here is the link: https://www.youtube.com/watch?v=1w8Z7ssKaQY&t=1s
ISaL 7 Thg11, 2016 @ 2:52pm 
Guess this game is dead? No coms from dev in an age...
<<Rewind 6 Thg9, 2016 @ 12:45am 
Dear X̸̛̳̝̟̦̪̘͚̣̦̭̼͕̺̹̱͎̞́͟ͅͅŔ̷̬̹̲̟́͡A̴̛̩̙̲̱͔̦̫̩̫̲̗̠͙̞̲͝, can we count on ͚͚͇͂̀̄͟ ̢̟̟͔̯̩͈̗͍͐̌̋͗̇Eͪͩͫͨ̄͐̚̚҉̖̘͇̱̣ͅͅa͖̘̍͑̀͟r̊̓̍̋̚͏̪͎̙̱l̰̘̥̞͍̲̖̺͕̉͂ͮ́͢y̢̛̖̭̘̼̞͎͛͆́ͣ͌̽̃̀ͤ̀ ̴̦̦̲͔͖ͩͬ͛̔͡Ả̛̌̑͏̹̣̲̙̝͙̘̼͘c̨̳̰͉̙͖̊͋̑̂͑̐c͔͚̼̞̠̣ͥͩͣ̀ȅ͈̻͉̰̐ͣ́̔s̢̖̫̺̻̬̳̓ͤ͆̚s̼̞̣̗͉̖͌ ̧̤̘̠̏̃̈́ ̶̯̭̉͗ͮ̃̚ sometime this year, please?
( ͡° ͜ʖ ͡° ) 3 Thg08, 2016 @ 10:11am 
Please make it real!
Thrash 18 Thg07, 2016 @ 9:46am 
Yeah!
ralph 2 Thg07, 2016 @ 4:21pm 
This game looks really intriguing. You have my full 100% support. Take your time and make this game awesome! :)
Der Geselle 10 Thg05, 2016 @ 3:17pm 
I want this game.
Happyscientist 9 Thg05, 2016 @ 8:56pm 
wow just kinda stumbled on this.... hope it isnt vaporware!