Trò chơi đã được Greenlight bởi Cộng đồng!

Cộng đồng đã thể hiện sự quan tâm đến trò chơi này. Valve đã liên hệ với nhà phát triển để khởi động việc phát hành trên Steam.

Greenlight sắp ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đăng tải trò chơi lên Steam, vui lòng tham khảo bài blog này.
Grabbles
 
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Đã đăng
Đã cập nhật
12 Thg04, 2014 @ 11:51am
18 Thg03, 2015 @ 10:29am
Thông báo gần đây Xem tất cả (1)
Grabbles is Coming to Xbox One
Mô tả
Grabbles is a chaotic, fast paced combat platformer with a twist. Each grabble is equipped with two sticky appendages that they depend on to survive. A steady hand and quick reflexes will determine your fate in the local and online multiplayer arenas.
Thảo luận nổi bật Xem tất cả (5)
8
15 Thg04, 2014 @ 3:15am
Local Only?
DeathReaper18
3
23 Thg07, 2014 @ 12:42pm
Cost
TheUnitedWaffles
1
23 Thg07, 2014 @ 12:43pm
Alien World?
Noble Whale Studios
< >
115 bình luận
altSHIFT1 4 Thg08 @ 12:47pm 
@Noble Whale Studios

It's been two years. When release?
Noble Whale Studios  [tác giả] 2 Thg08, 2016 @ 8:06pm 
I resent that altSHIFT1. :) No release date confirmed but hopefully just a few more months.
altSHIFT1 2 Thg06, 2016 @ 8:25pm 
This project is dead ✝. Amen!
Gondonio 22 Thg02, 2016 @ 5:38am 
I NEED THIS GAME!:steamhappy:
TurboJim Presents 14 Thg04, 2015 @ 10:04am 
I want it SOOO BADLY!!!!
siggy 16 Thg03, 2015 @ 1:43pm 
Played this game at PAX, its a ton of fun.
Woodninja 12 Thg03, 2015 @ 10:56am 
I would play this game
Bingo Fent 11 Thg03, 2015 @ 2:20pm 
TAKE MY MONEY IMMEDIATELY
Deesio 7 Thg03, 2015 @ 2:24am 
Art and gameplay looks great. Would definitely play vs friends
Frenchie 9 Thg02, 2015 @ 7:51pm 
Thumbs up! Looks awesome!