Arma 3
Không đủ lượt đánh giá
Sullen Skies for FATA
 
Bình chọn  
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Data Type: Mod
Kích cỡ tệp
Đã đăng
0.003 MB
5 Thg9 @ 11:01am
1 ghi chú thay đổi ( xem )

Đăng ký để tải xuống
Sullen Skies for FATA

Đã đăng ký
Hủy đăng ký
Trong 1 bộ sưu tập tạo bởi EO
Sullen Skies
18 vật phẩm
Mô tả
Sullen Skies tweaks the Cloud and Overcast systems for the F.A.T.A (Pakistan) terrain.

Features:
Darker, more turbulent clouds.
Lowers base cloud significantly.
No cloudless skies.

Includes server key