Team Fortress 2

Team Fortress 2

Wanderer's Wear
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Class: Pyro
Item Slot: Misc
Kích cỡ tệp
Đã đăng
6.483 MB
14 Thg05 @ 11:44am
1 ghi chú thay đổi ( xem )

Vật phẩm này đã được chấp nhận cho Team Fortress 2!

Sản phẩm tiếp theo
trong danh sách
Trong 1 bộ sưu tập tạo bởi Evan
King of the Hill
3 vật phẩm
Mô tả
Meta - Promo and Concept
Puinguin - Rigging and Loadout
Evan - Model and Texture