Insurgency
Không đủ lượt đánh giá
revolt_rainstorm [dark]
 
Bình chọn  
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Maps (co-op): Checkpoint
Kích cỡ tệp
Đã đăng
Đã cập nhật
65.214 MB
9 Thg05 @ 5:57am
10 Thg05 @ 7:12pm
3 ghi chú thay đổi ( xem )

Đăng ký để tải xuống
revolt_rainstorm [dark]

Đã đăng ký
Hủy đăng ký
Trong 1 bộ sưu tập tạo bởi Kud
Rainstorm collection
4 vật phẩm
Mô tả


Just a simple port from original Insurgency map: revolt_coop.

● Add ambient sounds for rainstorm weather
● Some changes on environment.(winds,lighting,etc.)
● func_areaportal issues fixed
● Fully compiled version
● fog_controller entity removed
● light_environment entity removed

All credits to: New World Interactive rainstorm port: Kud Enjoy!
< >
5 bình luận
Commando Cat 16 Thg05 @ 11:05am 
Yeap I saw your fix! It’s great! The visual bug is gone, and I feel it’s a good choice to leave the water level alone! Love your map!
Kud  [tác giả] 9 Thg05 @ 8:04am 
@遊而不擊 轉進如風 在修复,修复完会重新发布
Kud  [tác giả] 9 Thg05 @ 7:36am 
@Commando Cat IU am fixing the map,just like the siege_rainstorm.Will upload again when I finish it.
遊而不擊 轉進如風 9 Thg05 @ 7:03am 
buhriz rainstorm 一删服务器挂了...
Commando Cat 9 Thg05 @ 6:28am 
What happened to buhriz rainstorm? =(