The Palaiologos dynasty insignia. Eastern Roman Empire.
 
10
Bình chọn  
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Tải về
< >
2 bình luận
Hans 22 Thg06 @ 12:28pm 
:aod_salute::masoneagle::bust::roman_temple::RomanShield:
✘Fletch 7 Thg06 @ 11:06am 
Awesome :heartred: Rated & Faved :heartred: (Just leave a heart my picture pls )