Ravenfield
74 lượt đánh giá
Jäger[LP]
 
Bình chọn  
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Content Type: Skins
Kích cỡ tệp
Đã đăng
Đã cập nhật
0.519 MB
3 Thg11, 2018 @ 9:22pm
6 Thg11, 2018 @ 7:54am
3 ghi chú thay đổi ( xem )

Đăng ký để tải xuống
Jäger[LP]

Đã đăng ký
Hủy đăng ký
Trong 1 bộ sưu tập tạo bởi Verrater
Z
60 vật phẩm
Mô tả
GSG 9
< >
70 bình luận
Beefaloman2005 11 Thg08 @ 6:01pm 
You r amazing Jager is the best
ctreves 21 Thg02 @ 5:27pm 
love how he has an ACOG in the thumbnail, just on point
BlazingGlory66 18 Thg02 @ 7:49am 
PLZ make a Blackbeard skin :3 that would look noice
The Dentist 2 Thg02 @ 5:34am 
RAINBOW SIX SIEGE IS THE BEST BOISSS
团长李云龙 28 Thg01 @ 2:14am 
r6r6r6r6r6rr6r6r
javo4143 11 Thg01 @ 6:51am 
r6s
Snipertoaster 4 Thg01 @ 8:54am 
Love the detail of him holding a gun with an ACOG in the thumbnail
jsteppe 21 Thg12, 2018 @ 8:16pm 
yager on atack, time to go!
not a russian spy 18 Thg12, 2018 @ 7:05pm 
TOXIC JAGER ASH MAIN
agriffith 15 Thg12, 2018 @ 12:43am 
now all i need is the 416-c (With acog)