Dota 2
Lord of War - War Armor
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Heroes: Troll Warlord
Slots: Armor
Non Hero: Wearable
Utility: Imported
Nhãn: Reborn
Kích cỡ tệp
Đã đăng
Đã cập nhật
31.154 MB
31 Thg08, 2018 @ 7:54pm
21 Thg9, 2018 @ 7:34am
2 ghi chú thay đổi ( xem )

Vật phẩm này đã được chấp nhận cho Dota 2!

Sản phẩm tiếp theo
trong danh sách
Trong 1 bộ sưu tập tạo bởi Yestar™
Lord of War
5 vật phẩm
Mô tả
Lord of War - War Armor

Legend said that this armor has the power from the God of War. Jah'rakal will find it after numerous victories!