เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Play the Knave
 
 
ชื่นชอบ
ชื่นชอบแล้ว
เลิกชื่นชอบ
Platforms: PC
Languages: English
โพสต์
อัปเดต
2 มี.ค. 2017 @ 4:27pm
7 มิ.ย. 2017 @ 4:52pm
ประกาศล่าสุด ดูทั้งหมด (1)
Play the Knave featured on BBC News!
คำอธิบาย
วันวางจำหน่าย: Summer 2017
Play the Knave is an interactive motion-sensing game to experience the plays of Shakespeare. Act out scenes from Hamlet, A Midsummer Night’s Dream, Romeo and Juliet, and more. Like karaoke, we give you the lines, but you decide how to use them. Test your abilities as the lines fly across the screen at three different speeds. Use your body to control your avatar, as you duel your enemies and profess your love. Select from our array of theater stages, costumes and background music. A robot Romeo doing a jig with his Juliet? Why not? Play the Knave lets you make Shakespeare your very own.

Features include:
  • Motion-sensing gameplay (requires a Microsoft Kinect camera)
  • 1-4 players
  • Select from 21 Shakespeare plays and hundreds of scene options
  • Get scene recommendations based on your interests: fighting, romance, madness…
  • Or, write your own script; you can even add sound effects
  • 38 avatars, including Roman soldiers, sixteenth-century princesses, and creepy aliens
  • Warm up with improv mini-games
  • 6 difficulty levels

Want to see more? Visit our website at https://playtheknave.org/.
การสนทนายอดนิยม ดูทั้งหมด (1)
0
3 มี.ค. 2017 @ 10:08am
Guardian Suggestions
The Moon Robot
< >
38 ความเห็น
▲ mr. io AMA 9 มิ.ย. 2017 @ 1:48pm 
Just tried this at the Immerse 2017 Meeting, and

mine love for Shakespeare is only madeth larger by this playeth, and maketh accessible something too oft daunting and overwhelming
:steamhappy:

deepwebytp 12 พ.ค. 2017 @ 9:08pm 
Also, js, this would be an amazing drunk party game
deepwebytp 12 พ.ค. 2017 @ 9:04pm 
I really dig this idea, because it highlights the more goofy nature that Shakespeare plays inhibit. While yes, it can be serious, it's meant to entertain, and I think this type of interactive experience can achieve that goal, as well as to make the play your own in a very personal way.
dissonantfeet 6 เม.ย. 2017 @ 12:12pm 
This is a fantastic interactive 3D experience. I had a great time playing and look forward to using it in the classroom. I also think it would be great entertainment for my house parties. ;-)
talkan 9 มี.ค. 2017 @ 10:14am 
Embodied Shakespeare. Experiential learning in 3D. Brilliant.
A$AP Loli 8 มี.ค. 2017 @ 10:43pm 
I wish we had this when I was in school! I think this project will help make Shakespeare more accessible -- and fun! -- for students.
scruzer1 8 มี.ค. 2017 @ 10:17pm 
I was able to test out this game at UC Davis and it's fantastic!

Play the Knave makes Shakespeare fun. It makes acting even more exciting because the characters mimic your every move and you can choose from a variety of characters. The game really allows you to experiment with different ways of performing a certain scene. It's so much fun to try scenes multiple times with your friends because you start to play with your timing, tone, and which words you stress.

Overall, 10/10
sodope210 8 มี.ค. 2017 @ 9:11am 
MoCap? Well, no one can call Shakespeare "boring" anymore
beelbe 6 มี.ค. 2017 @ 8:59pm 
Looks so cool! What a great way to experience Shakespeare -- can't wait to play!
br00taldork 6 มี.ค. 2017 @ 5:41pm 
I am a UC Davis student currently enrolled in the Teaching Credential program, so I was able to try it out today in a seminar. I'm happy to say that this is a boon for education.

The program's core strengths are rooted in its sense of whimsy--the ability to play as a robot or a Roman legionnaire--its ease of use--simply requires a $100 Kinect to play--and its integration of different linguistic skills--reading, speaking and listening. However, as a pre-service teacher, my concerns are mostly to do with issues of applicability, i.e. how it be tied back to a specific learning goal from the standards. It's all a bit hard to imagine, but overall this is very worthwhile and engaging classroom technology.

One suggestion that I would make is, if possible, to somehow code a bouncing ball like those seen in old sing-a-long videos as a way to indicate stressed or non-stressed syllables for each line of iambic pentameter... Anyway, thanks for this! Very exciting stuff going on here!