เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Wind And Water: Puzzle Battles Online
 
 
ชื่นชอบ
ชื่นชอบแล้ว
เลิกชื่นชอบ
โพสต์
อัปเดต
2 พ.ย. 2016 @ 10:39pm
28 ธ.ค. 2016 @ 4:44pm
ประกาศล่าสุด ดูทั้งหมด (2)
We've been greenlit!
Q&A:

Q: So it's getting a release on Steam now?
Hmm, we gotta fill out some digital paperwork first.

Q: So it's gonna release on Steam soon?
Well, that depends on how you define soon…

Q: So the release is "soonish"?
We haven't exactly implemented everything we want in the game yet…

Q: So there will be a Steam release?
Yes, let's put it that way. We are aiming for a lot more polish on the difficulty curve of the story mode and the balancing of the game modes. And don't forget that creating a worthy online mode for vs. play is no little feat for a small studio like us.
And puzzles, don't forget the huge amount of additional puzzles we still need to create and refine for the puzzle mode!
Oh, and don't forget other things, like a new options menu, graphics, stuff, new story mode levels, new dialogue, hidden cooking recipes, cheat codes, colorblind modes, VR-mode, better multi-platform support, the secret Super Wind&Water Kart game, trading cards, the collectible card game, support for user-made puzzles via the Steam Workshop, low-gravity mode, the mirror-world, the shadow Link boss battle, revamped tutorials, motion controls…
Well, half of those we won't actually do, but the other half needs to be really good and fun. Polish. The last 10% are the hardest.

Q: Only 10% left? Yay!
No! But once we only have 10% left, getting those down to 0% is going to take long. Game development might be a tad more complicated than you think.

Q: Do you have a release date though?
There is a (very) rough date we are aiming for. But for all intents and purposes, the game will be done when it's done. Don't expect it tomorrow, or the day after tomorrow. Just expect it. ;)

Q: Can I help to make it happen sooner?
Glad that you ask. Or wait, you probably didn't because I'm writing the questions myself. Anyways, yes, you can help us by beta-testing. We organize that on the Yuan Works Discord[discord.gg] over at https://discord.gg/XgTdgzK.

Demo Available for Windows!!
คำอธิบาย
วันวางจำหน่าย: 2017
« W&W: ONLINE IS COMING WITH NEW MODES, BATTLING AGAINST YOUR FRIENDS IN ONLINE BATTLES, AND ALL-NEW EXCLUSIVE CONTENT! »W&W (for short) is an action-packed puzzle game created by indie developer Yuan Works, featuring hand-crafted pixel art, tight gameplay mechanics and multiple diverse game modes.

DEMO AVAILABLE for Windows! Click here to download it![yuanworks.s3.amazonaws.com]

BACKGROUND:

W&W was originally developed only by a team of two — brothers Yuan-Hsi and Yuan-Hao — for the Dreamcast and GP2X. Drawing inspiration from classic arcade style puzzle games like the Puzzle League series and Puyo Pop as well as new-school puzzle games like Bejeweled, W&W iterated on proven gameplay mechanics like chain- and combo-systems to revolutionize them and offer satisfying gameplay for newcomers and experts alike.

W&W: ONLINE BATTLES!

While the original Wind and Water: Puzzle Battles is already available for offline multiplayer, we are ready to bring W&W to new heights by introducing Online Play in Versus Mode as well as the all-new Mission Mode and by adding additional content for the single-player modes!

FEATURES:
  • Versus Mode – Battle your friends or AI, now featuring online play in an all-new revamped two player Versus Mode and other new online multiplayer modes!
  • Puzzle Mode – Clear the panel (board) completely with a limited amount of moves, now featuring a vastly increased amount of mind-boggling puzzles!
  • Story Mode– Learn the ropes and become a puzzle expert in a more than 20 hours long adventure about the creation of a puzzle game with diverse stage victory conditions and boss battles, now featuring additional stages and secret exits!
  • New Graphics and High-quality Music!
  • Multi-platform support– native builds to play on Windows, Mac or Linux!
>> Official Website: http://www.wind-water.net
>> Follow our Yuan Works Dev Blog[dev.yuanworks.com]!


GAMEPLAY:

At its core, the premise of W&W as a tile-swapping arcade puzzle game is very simple: To manipulate the panel, you rotate the Elements (blocks) inside your diamond-shaped cursor either clockwise or counterclockwise. You have to bring four of the same color into a diamond-shape to clear them and any adjacent blocks of the same type. Clearing more than four at the same time is a Combo. Clearing Elements back to back is a Chain.

While these are very basic moves featured in most tile-swapping puzzle games, W&W uses several mechanics and skill-settings to promote skillful play and to remove the skill-ceiling. Combos can start and extend a Combo Timer, giving you additional points for lengthy Time Combos, whereas Chains in the highest skill-setting start and extend a Chain Timer which keeps Elements floating in midair until the timer runs out or you deliberately drop the panel. As the panel always gets filled up by new Elements from the top, massive Time Combos and Chains are possible, with the only limiting factor to their length being the players skill.

W&W also features a diverse set of special moves. For example, Elementals are a special type of Combo where you clear multiple different Elements with a single move. Depending on the Skill-setting, there are also Wind&Water Clears, Void Clears, Wind&Water Double Clears, Triple Clears, Full Clears, Deadzone Clears…

…but don’t worry!

Wind&Water’s puzzle system only looks complicated on the surface and is actually really easy to learn. It’s just hard to master. And if you are new, Amy will take your hand and lead you through the Story Mode, which slowly eases you into deeper gameplay mechanics and makes sure you understood the satisfying basics before it asks you to do an awesome 4x Time Chain with a 20x Time Combo Super Cancel all by yourself!
< >
27 ความเห็น
Producer-san 29 ธ.ค. 2016 @ 5:42am 
WE DID IT. What a time to be alive to see this finally reach Steam.

TIME TO BRING IT ALL BACK TO LIFE.
cpt. Walker 13 ธ.ค. 2016 @ 6:32am 
Looks greated, voted YES
Glitch 4 ธ.ค. 2016 @ 1:19pm 
Love the art work! It's adorable stuff! Voted up ^^
PurposelyDrifting 27 พ.ย. 2016 @ 1:02am 
this has old neo geo puzzle arcade game style. I like it. good work.
narc08 24 พ.ย. 2016 @ 8:36pm 
Hey, Hope you can bring up online multiplayer. I still remember when we tested that out for windows and linux versions some years back, and even waaay back when we played it out on gp2x. This is a solid pluzze that should get more attention, I hope you get it here on Steam.
You have my complete support as always. Just remember that you still owe us a shmup game ;).
It will be easier for me to support you guys here on Steam as long as you release linux an OSX versions (I Don't have a windows machine XS).
Yuan Works  [ผู้สร้าง] 6 พ.ย. 2016 @ 10:59pm 
Hi guys! We have a demo for Windows available now!

Download it here: http://yuanworks.s3.amazonaws.com/wind-water/download/WindAndWater_Setup.exe

Feedback is really welcome. Have fun! :)
HellCow [Changing] 5 พ.ย. 2016 @ 12:44am 
Hey, i woud like to promote your game or to test the game.
Also i can get some testers if necesary, Add me if interested in steam or send me a mail: Liecis19@gmail.com

(BUT my promotion will give honost reviews and votes if you dont want this then i suggest go to GREENLIGHT boosting group... and be one of the bad boosted devs... p.s its Steph if you havent heard of them..)
SolarLune 4 พ.ย. 2016 @ 11:23pm 
Haha, I remember playing this on my GP2X years ago. Really nice puzzle game, guys - I'd love to see it on Steam!
Estuko (Online Classes started) 4 พ.ย. 2016 @ 11:06pm 
I love the aesthetic of how it looks, the pixel art is cute and it reminds me of a number of old puzzle games yet it has its own special style that's surely earned my interest and support. Hope this game gets all the love it deserves!
Yuan Works  [ผู้สร้าง] 4 พ.ย. 2016 @ 4:27am 
@Bleepman we didn't even know we could delete comments, wow! Thanks for the heads up :D

Anyway, the biggest challenge now is bringing multiplayer for the people who love puzzle games, and Steam seems to be the biggest way to reach out. If not, it's also okay :) We will see!