Fire Pro Wrestling World

Fire Pro Wrestling World

คะแนนไม่เพียงพอ
Big Bama Ray
 
ถูกใจ  
ชื่นชอบ
ชื่นชอบแล้ว
เลิกชื่นชอบ
ขนาดไฟล์
โพสต์
อัปเดต
0.018 MB
22 พ.ค. @ 10:21am
15 ก.ค. @ 8:46am
8 หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง ( ดู )
อยู่ใน 1 ชุดสะสม โดย GamblerPCP
Port City Pro
16 รายการ
คำอธิบาย
Port City Pro
Alabama Express - Face

After four successful years playing football at The University of Alabama, Ray Coker didn't achieve his dream of playing in the NFL. He remained a celebrity in the state of Alabama, where he became involved in his local community and various charities. Ray accepted an offer to join a new wrestling promotion on the gulf coast of Alabama, with the thought that pro wrestling could give the platform to be a positive role model, and continue his athletic career.


4 Attires: (Alabama State Flag, University of Alabama, UA uniform, Promo/Backstage)