DayZ
972 คะแนน
FIDOv PACK 4
 
ถูกใจ  
ชื่นชอบ
ชื่นชอบแล้ว
เลิกชื่นชอบ
Type: Mod, Server
ขนาดไฟล์
โพสต์
อัปเดต
2,712.346 MB
28 ธ.ค. 2018 @ 10:40am
3 มี.ค. @ 10:22am
75 หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง ( ดู )
คำอธิบาย
♦Мод добавляет очень, очень много крутого различного оружия. Каждый парень или девушка, найдет свое любимое оружие.
♦The mod adds very, very many cool different weapons. Every guy or girl will find his favorite weapon.
____________________________________________________________________________
♦♦♦♦♦♦ ВНИМАНИЕ ♦♦♦♦♦ ATTENTION ♦♦♦♦♦

♦Любые действия в файлах моего мода ЗАПРЕЩЕНЫ!!
Нельзя перепаковывать, нельзя брать текстуры и модели, нельзя вырезать, ничего!
Свою работу я узнаю всегда. Буду кидать страйк!

♦Any actions in the files of my mod are FORBIDDEN !!
You can not repack, you can not take textures and models, you can not cut anything!
I always recognize my work. I'll throw a strike!

____________________________________________________________________________


UPDATE 03.03.2020 - Добавлены тактические штаны в множеством расцветок - Добавлена новая куртка - Добавлен кожаный плащ -Исправлены анимации у ТОЗ 34 -Исправлены анимации у Гарант + камера Данные вещи были взяты из мода FS (FIDOv STALKER) - Added tactical pants in many colors - Added a new jacket - Added leather coat -Fixed animations in TOZ 34 -Fixed animations in Garant + camera These items were taken from the mod. FS (FIDOv STALKER)

class name
https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/discussion/1605653648/1815422173026878152/

Many thanks to these guys. You are the best. Model authors SG 552 - Krycek PP19 - Krycek AS VAL -SAM61 m9 - damkung13 SCAR - Krycek TT -SAM61 ACE 23- Alec Markarian \ Karti HX 762 - r_populik PBS4 - r_populik rpk - BOOLY KAC - everything colt1911 - WaedoeThanez m1 - KnechtRuprecht sr1m - SAM61 r0tzbua 590 - Hemingway svt - sam61 glock 18- tigg psg1 - Noodum, Krycek p99 - LATTEH axe - Yogensia VSS - Yuri Mamonov (SAM61) pn23 - Paul Yakushev nailgun \ CBJ-MS - syn m28+scope - SYN MAC10 - Kutejnikov \ KingstonCarte ak74um - Sarvs SR2 - The Edge 5.56 silencer -ImBrokeRU bandeage - elouisetrewartha м1935 Paul Yakushev Mr.Rifleman GSH-18 SAM61 Alexandr_I SIG SG550 -Krycek r_populik p220 -Noodum SAM61 TOZ - SAM61 ChinaLake - Kosai106 k6-3 shamanoff oldhelm-VirtualBG vsk94-Adept1993 ddm - Boolyq case-diaspora helmet seva - FIDOv K98 - SAM61 CS5-Everything OTS - RedRogueX IIIIIacTyX MP44 - Saghen The Edge PM - SAM61 M98B - 3DMaesen MP40 - Tactical_Beard Tactical Helmet - Simon Coenen USP - Chris Zirk AN94 -SAM61 Krysek butt + ak handguard - Frobin_G Banka - Evan Can - Horus3dart SV98 -SAM61,Krysek, 8Bal M24 - debarjun.das https://sketchfab.com/3d-models/m24-cd2ee1859f874258bebb0730d6fed886 PKP - SAM61 G36C - arby26 L85A2 - tigg APS - r_populik HK416A5 -SAM61 Alexandr_I AK12 - Krysek and RahGun ppsh - egorka RPD - egorka AEK - adept1993 Street-you SOCOM - Ivan Laus FNC - Ivan Laus SnipeMask, Kerchief - Krusak VSSK - Ivan Laus Gitar - IDALGAME M200 - Denys K P90 - Ivan Laus & SAM61 M1 Garand-Raymond SA_VZ58 -Sam61 Mp7 -Ivan + SAM61 Armsan RS-X1 - Yksnawel https://sketchfab.com/3d-models/armsan-rs-x1-cf007369176f42c7ac934759e74a7954 CheyTac M300-Ole Gunnar Isager https://sketchfab.com/3d-models/cheytac-m300-mcmillan-stock-ef18b1cce6834df7804ea63aa61ce63a DrMask -Luan M.S. R870 - Ilya Gorod Bags - Starmod82, GenryP, Texterues Kyratic PoasBag - Dizz MesokBag - Ivan Yacovles L96A1 AWM - https://www.cgtrader.com/3d-models/military/gun/awm-awp-sniper-rifle TEC 9 https://www.cgtrader.com/3d-models/military/gun/intratec-tec-9-1141af12-13a3-4674-b75e-82e894967c52 RK62 - SAM61 Mossberg 500 - Dave Watts F2000 -SAM61 EDEAL Nodaty -mSameja Thompson - creationwasteland CTS 7290 Flashbang - thanez f1- SAM61 Alexandr_I PPSH-Artem Goyko https://sketchfab.com/3d-models/ppsh-41-089bdfb09ada407da3e75cfcbe2180fe Desert Eagle - LukaszKmak G43 \ Lee Enf - SAM61
The mod used models with free distribution and use. Rights are not violated!
Immediately I warn fans of quack quack, about the models. In this mode, models with free use and distribution are used. FREE! USING FREE, WITHOUT A PERMISSION MEANS!

Do a good deed, and support the author
https://www.paypal.me/fidov
การสนทนายอดนิยม ดูทั้งหมด (20)
33
6 เม.ย. @ 7:06pm
Server Using This Mod
iBringGenocide
42
9 มี.ค. @ 6:07pm
ปักหมุด: types.xml and Trader Entries <incomplete>
Sqwurlhater
34
30 ม.ค. @ 11:05pm
BUGS
Weyland
< >
1,017 ความเห็น
HARRYGOBOOM 3 เม.ย. @ 5:19am 
i need cfgSpawnableTypes.xml where can i find it?
xBuckedxUpx 2 เม.ย. @ 9:10am 
When will the RPG_Test Work? it crashes my Server everytime i load it?
MrsRedClaw 2 เม.ย. @ 2:31am 
.:: Spooky ::.
Habs mehrmals runtergeladen, ein Freund mit einer besseren Leitung hat es auf den Server gezogen, aber dennoch geht es leider nicht :( hatte mich schon gefreut den Mod zu nutzen xD naja, shit happens
vtecDean 31 มี.ค. @ 10:32am 
I HAVE TRIED TO DOWNLOAD THIS PACK ABOUT 10X. Everytime the download almost finishes then says "download cancelled" and starts all over again.

i have downloaded loads of other mods and they worked fine its just this one i cant get.

i am new to gaming on PC so if thers a simple fix for this can someone point me in the right direction please.
One Shot 30 มี.ค. @ 4:10pm 
ive tried downlaoding 3 times and still same, look below you will see crash error i posted
.:: Spooky ::. 30 มี.ค. @ 3:12am 
@One Shot what error message do you have? For me the mod runs without problems. Download the mod again, maybe there was an error while downloading
Air_Max 30 มี.ค. @ 2:41am 
Ты проделал много работы, и мне она нравится, продолжай, это круто:cozyprodman:
One Shot 30 มี.ค. @ 1:35am 
does fidov not respond here at all, i have genuine issue that cant use mod, would love to use it but there is no support at all!

dont see discord link
.:: Spooky ::. 29 มี.ค. @ 4:36am 
@MrsRedClaw I think it will be a download error. The mod works without problems
MrsRedClaw 29 มี.ค. @ 12:51am 
PBO can not be verified... ^^