Detta spel är nu tillgängligt på Steam!

Tack för din hjälp med att detta spel ska väljas till att distribueras via Steam. Mer information, bland annat en länk till butikssidan, kan hittas nedan.

Greenlight upphör. För mer information om hur man skickar in spel till Steam, läs följande meddelande.
Memory of a Broken Dimension
 
 
Favorit
Favoritmarkerad
Avfavoritmarkerad
Platforms: PC, Mac, Linux
Players: Single-player
Lades upp
Uppdaterades
5 sep, 2014 @ 21:44
29 nov, 2016 @ 14:45

Visa Memory of a Broken Dimension i butiken

Butikssida
Senaste tillkännagivandena Visa alla (4)
ṫ̴͉̗̠ͥ͂̏ͅe͕̰̺ͨ͗̃͐̉š͂͛t̛̮̝͖͍̱̊̉
Beskrivning
Utgivningsdatum: 2016
Dive into an emulator of obscure research hardware dredged off the net.

Uncovering remote 3D scans excavated from the RELICS virtual machine, you trespass among fragmented ruins; transmissions of a long-frozen data stream.

But when the stream begins to thaw, no system can handle this overflow...

www.brokendimension.com
Populära diskussioner Visa alla (18)
33
30 okt, 2014 @ 10:50
Late 2012 beta version, for those who want it
A Victim of Stars
14
11 mar, 2015 @ 15:48
Is there an enemy?
Ahaz
13
27 nov, 2015 @ 17:18
Do not delete RELICS console interface!
DrakeWarrior
< >
443 kommentarer
Ciicix 14 feb, 2017 @ 6:57 
on*
Ciicix 14 feb, 2017 @ 6:56 
He's still working in it. You can see his dev streams on his Twitch. https://www.twitch.tv/xra_
karottenkoenig 28 nov, 2016 @ 12:41 
the dev actually posted a timelapse of the level creation for MoBD about a month ago on his youtube channel.
here is the link: https://www.youtube.com/watch?v=1w8Z7ssKaQY&t=1s
ISaL 7 nov, 2016 @ 14:52 
Guess this game is dead? No coms from dev in an age...
<<Rewind 6 sep, 2016 @ 0:45 
Dear X̸̛̳̝̟̦̪̘͚̣̦̭̼͕̺̹̱͎̞́͟ͅͅŔ̷̬̹̲̟́͡A̴̛̩̙̲̱͔̦̫̩̫̲̗̠͙̞̲͝, can we count on ͚͚͇͂̀̄͟ ̢̟̟͔̯̩͈̗͍͐̌̋͗̇Eͪͩͫͨ̄͐̚̚҉̖̘͇̱̣ͅͅa͖̘̍͑̀͟r̊̓̍̋̚͏̪͎̙̱l̰̘̥̞͍̲̖̺͕̉͂ͮ́͢y̢̛̖̭̘̼̞͎͛͆́ͣ͌̽̃̀ͤ̀ ̴̦̦̲͔͖ͩͬ͛̔͡Ả̛̌̑͏̹̣̲̙̝͙̘̼͘c̨̳̰͉̙͖̊͋̑̂͑̐c͔͚̼̞̠̣ͥͩͣ̀ȅ͈̻͉̰̐ͣ́̔s̢̖̫̺̻̬̳̓ͤ͆̚s̼̞̣̗͉̖͌ ̧̤̘̠̏̃̈́ ̶̯̭̉͗ͮ̃̚ sometime this year, please?
( ͡° ͜ʖ ͡° ) 3 aug, 2016 @ 10:11 
Please make it real!
Thrash 18 jul, 2016 @ 9:46 
Yeah!
ralph 2 jul, 2016 @ 16:21 
This game looks really intriguing. You have my full 100% support. Take your time and make this game awesome! :)
Der Geselle 10 maj, 2016 @ 15:17 
I want this game.
Happyscientist 9 maj, 2016 @ 20:56 
wow just kinda stumbled on this.... hope it isnt vaporware!