Don't Starve Together

Don't Starve Together

1,019 hodnocení
Korean Language Pack Ver.Server
 
Ohodnotit  
Přidat do oblíbených
Oblíbeno
Odebrat z oblíbených
Velikost souboru
Přidáno
Aktualizováno
1.344 MB
1. led. 2016 v 8.15
16. srp. v 3.51
103 poznámek ke změnám ( zobrazit )

Klikněte na „Odběr“ pro stažení položky
Korean Language Pack Ver.Server

Odebíráno
Zrušit odběr
Popis
모드 설명
굶지마 함께해(굶지마 투게더, 음차 : 돈스타브 투게더, 원명 : Don't Starve Together) 한글모드 서버 버전입니다.

개인적인 관심에 의해 번역된 한글 언어팩 모드 입니다.
개발사에서 투게더에만 제공된 아시아권 폰트를 이용해서 제작했습니다.
다시말해 별도의 폰트 추가 없이, 게임내 기본 폰트만을 이용합니다.

알림
업데이트로 모드 방식이(클라이언트 모드 -> 서버모드) 변경되었습니다.
-> 위은 사항으로 장단이 있습니다.
-> 장점은, 동굴서버를 돌릴때 한글로 나오지 않던문제가 해결되었습니다.
-> 단점은, 첫(메인)화면 UI는 영어로 표시됩니다. 하지만 서버 생성시 모드 체크하면 게임화면은 한글입니다.
-> 그리고, 서버를 생성해 플레이 할때만 가능하기 때문에, 서버를 열 경우가 아니면, 아래 클라이언트 모드를 사용하세요.
- 클라이언트 모드를 새로 생성했습니다.

구독 및 설치 방법
 1. 구독하기 전, 게임내 옵션 확인
  • Wigfrid's Umlauts(위그프리드 움라우트) 옵션 활성화
   - ASCI코드 내에 포함되지 않은 폰트를 사용하는 언어는 활성화 필수
   - Help Screenshot link [imgur.com]

  • 저사양 텍스쳐옵션 비활성화
   - 현재 게임에서 저사양 텍스쳐에는 유니코드에 해당하는 폰트정보가 없어서 활성화 할 경우 글자가 나타나지 않음
 2. 모드 구독(Subscribe)버튼 눌러 구독
 3. Host game을 누르고 서버를 열때 mods탭의 Server mods를 선택 후 '한글 언어 팩'모드 선택 체크하고 생성하세요.

※ 참고
위와 같이 진행해도 게임 시작시 튕기는 분들의 경우, 일부 시스템에 따라 다르지만, 게임내 옵션의 넷북모드를 비활성화 해서 진행해 보시기 바랍니다.

프로젝트 진척 및 진행률
전체 문장 번역 진행율 : 87%

번역참여
새로운 버전에 맞추어서 번역작업 진행합니다.
번역에 참여하고자 하는 분은 번역 스팀그룹으로 오셔서 공지읽고 참여하시기 바랍니다.
번역와 관련하여 제안 및 의견은 토론 게시판을 통해서 의견을 보내 주시면 감사하겠습니다.
Populární diskuze Zobrazit vše (18)
53
22. úno. 2018 v 4.22
PŘILEPENO: [제보] 오타 및 오역 등등
wrinos
5
6. čvn. 2017 v 23.30
?
MOM'S MOM'S MOM
6
21. led. 2018 v 5.36
PŘILEPENO: 번역작업을 공동작업으로 하기 위한 인원모집 중입니다.
wrinos
< >
Počet komentářů: 406
kimsj548400 17. srp. v 19.59 
구독까지 했는데 다운로드 었떻게 해요???
HONG_E 13. čvc. v 4.24 
왜 체크표시가 안뜰까요 ㅠㅠ
domiaee 8. čvc. v 20.12 
감사합니다
KOR)megaman69 21. čvn. v 8.13 
감사합니다
M 4. čvn. v 3.21 
포아둔...
M 4. čvn. v 3.21 
번역을 캐릭터마다 특징을 살려서 정말 잘쓰고있었던 유저입니다 요즘 번역이 초월을 넘어 아예 다른 말로 번역이 된게 많아서 좀 아쉽네용..
Yirgacheffe 30. kvě. v 1.58 
최고입니다~
SoYeonJi 18. kvě. v 21.32 
감사히 잘 쓰겠습니당
잭스 28. bře. v 1.53 
존나좋군?
pirem 23. úno. v 19.27 
아주좋아