Melodier

Melodier

Not enough ratings
Melodier
By Na
Direction Input Walkthrough - All levels
   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite
Introduction
For level completion with the fewest moves possible using WASD inputs:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2788534707
For this guide:
Move with:
U = UP
D = DOWN
L = LEFT
R = RIGHT
Level 1 - 10
Level 1
DDRRR

Level 2
RD

Level 3
RDD

Level 4
UUURR RRRDD DUUUL LLLLL LDDD

Level 5
DDDRR RRRRL DUURR LLLLL LL

Level 6
UUUUU RRLLL RRRRL LLLLL

Level 7
URRRU URRRR RLLLL LDDLD LL

Level 8
RDDUU RRRRR DDLLL LLLLU UUUUL RRRRR RLLDD LLL

Level 9
UURRR RRRRR DDDLL LLL

Level 10
LLLLL DDUUU UDD
Level 11 - 20
Level 11
DDRUL URDDL LUURD

Level 12
RUUUU LLDLR RRDRD UULUU RDRLL LLLLL DDDRR RRRLL UUU

Level 13
ULLLL LLLLD DDUUU RRRRR DDDDD LLLRL LLUU

Level 14
LLDDU LRRDU URRDL L

Level 15
UUULL LLRRR RDDLL LDRUU UULLL LLDRR RRDDD UUUUL LL

Level 16
DDDRR RRRUU UDDDL LLLUU LUULD DDRRR UDL

Level 17
DDDLL LLLLL LLLUU UURRR RRRRD DULLD UL

Level 18
URRRR RRUDD ULLLL UURDD DDDR

Level 19
RUUUR RDDLU ULLLR RRDDD

Level 20
LLDDD DDLLL LLURR RRRRU UUULD DDDDL LLLLU U
Level 21 - 30
Level 21
ULLLL RRLDD UULLL LLLDR RRRRR RRLLL LLL

Level 22
DDDLL LLLUU RRRRR DDUUU LLLLL LLLD

Level 23
UUULL LLLDD DUUDD DRRRR RUUUU DDDDR LUDLL LLLUU RRR

Level 24
UURRR RDLDR RRRRU DLLL

Level 25
DDDUU RRRRR LLLLL DURRD LLRU

Level 26
RDURL DDDUU UUU

Level 27
LLLDL LLLLU RRRDD DLLLR UU

Level 28
DDDLL LULLD DDDRR RULLL UUUDR R

Level 29
URRRR DDLRR DUUUU RLLLL DD

Level 30
LLDDL LLUUU URRRL LLDDD RDRRR RRLLL LLU
Level 31 - 40
Level 31
RDDDL LRRUU UULLL DURRL LLLDD URLLL L

Level 32
RRLUU RRRUL LLDDD UURRD LL

Level 33
RRUUU ULLLL LLLLD LLDDD RRLLU UUUDD RR

Level 34
RRRRD DLLLL LLUUU DDDLL LUDDR RRRRR RDULL LLULL DU

Level 35
DDDDR RRDUL LLLUL LLLLD DRRRR LLLLU UUUUR RRRRD DDDRL UUUUR
RRLDL LLLLL

Level 36
UUULL LLRRR RRLDD DLLLU UUURR RRRRD LLL

Level 37
DDLLR RRLDU RRRDL URRR

Level 38
DDDDL LULLL LLDDD LLULU UUDDU UDRRU RLDDR LLUUR LDDDU R

Level 39
DDDDD DLLLL LLUUU UULLU RRDDD RUUUL RRLDD RLLUU RLDDD UR

Level 40
URRRR RDDDR UUULL LLDDU URDDR UR
Level 41 - 50
Level 41
UDRRR RRRUU DDLLU UDLLL

Level 42
DRRRR RUUUU UULLL LLRRR RRRDD DDDDL LLULL LLUUR DDDRR ULL

Level 43
DRDRR UURRR RLLLL DDLLU LUDDU RRRRR RDUUL LLDLL LDRRR U

Level 44
RUUUD DDLLL UUDDD RRRUU UUDDD RDRLL

Level 45
RRRRD UUUUL LRRDL DDRRD ULLUL URD

Level 46
DRRRR RRRUL LLLUD DLLLL UUURR DDRRR RRRLL LLLLL

Level 47
ULLLL LLLRR RRRRL LLLLL LLDDD UUURR RRRRD ULLLL LLDDD RU

Level 48
DDRDR RDRUU UDDLL LULLL DLLUD RRURU ULRRR LLDDD LRRRR LLU

Level 49
LUUUU RRRRR DULLL LLDUU RRRRR RLLLL LLDDD URRRR RULLL

Level 50
RRRRR RRRDD DDDRL UUUUR LLLLD DDLLL LU
Level 51 - 60
Level 51
DLLLL LDDRR RRLLL ULDUR RRLRL RLL

Level 52
DDDRR RRDLU ULLUR DDDDL LLLRR UUURU DD

Level 53
RRRUU URUDD DLLLL LLULU URRRD

Level 54
RRLLU DLLLL LUUUR LLLUU DRLDD DUURR DD

Level 55
RURRR DUUUR RRUUU LLLLR RDDDD LLUUU LDRR

Level 56
ULLLL DDLUR DDDRL ULRDD LURU

Level 57
LLDDL RUUDU LLRRD URLLL DRRRR LL

Level 58
UUULL LLLLL DLDLL RRDDR RDUUU RRDDU LLLLL LRRR

Level 59
RRRDD RRLLL DDLLU UUURR RRRRR LDDLL LDDRR RRLLL LLUUU

Level 60
DDLLL LLLUU UULLU DDDRR DDLUU UURRU RRLLL DRRRD DULLL DRUU
End
Thanks to Bear 19 for improved solutions to:
11, 14, 18, 19, 22, 29, 31, 36, 39, 42, 44, 45, 48, 50

Thanks for viewing this guide!
I would love to know what you thought about the game or this guide, comment below.
For my other guides, they are here:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2880052179
< >
3 Comments
RAZOR Apr 2 @ 11:17am 
Amazing guide as always, thanks !
Na  [author] Mar 24 @ 5:52am 
I hope it helps anyone that needs it, thank you for making a great game!
xdgamesstudio  [developer] Mar 24 @ 5:47am 
Hey Na! Thanks again for your hardwork! I'm sure this tutorial is a great guide for anyone that feels stuck in Melodier