Dota 2
374 ratings
Hyakki no shou
3
3
   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite
Items (5)
Hyakki no shou(arms)
Created by 0316
Hyakki no shou...
Hyakki no shou(belt)
Created by 0316
Hyakki no shou...
Hyakki no shou(head)
Created by 0316
Hyakki no shou...
Hyakki no shou(shoulder)
Created by 0316
Hyakki no shou...
Hyakki no shou(weapon)
Created by 0316
Hyakki no shou...