Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive

90 ratings
Jak zwiększyć trust factor w cs:go / how to improve trust factor in cs:go
By vasketti
Witam,

Najprawdopodobniej trafiłeś tu z powodu niskiego trust factora bądź niższego niż twoi znajomi. Pokażę ci parę sposobów na zwiększenie go, bądź lekkie poprawienie. Sposoby, które pokaże będą obejmować nie tylko gre, ale również na steam. Są to metody potwierdzone bądź sprawdzone.

-IN-GAME
1. Musisz grać nie tylko dużo mmów ale także wingmany czy rożne serwery społecznościowe. Bądź miły i nie zdobywaj reportów.
2. Rekomendacje w grze po jednym z patchów/update'ów nie działają jak kiedyś. Teraz poprawiają trust factor tymczasowo lub w małych ilościach. Dawaj rekomendację swoim teammate'om czy znajomym, to też podniesie twój trust factor.
3. Rób po 2-4 demka overwatch dziennie, nie graj najlepiej żadnych meczy na tym koncie podczas tej czynności.
4. Wydaj troszkę pieniędzy in-game (kup Music Kita czy Pojemnik z pinem, bądź kup cokolwiek.)
5. Jeśli widzisz, że przeciwnik cheatuje to się powstrzymaj i nie pisz kys ♥♥♥♥♥♥ czy spal się kurwo glupia. Nie reportuj osób bez sensu czy cheatera który się kryje(i tak nie dostanie bana za szybko), to zmniejszy twój trust factor.
6. Nie kickuj bez sensu i nie wychodź z meczu czy nie zadawaj damage dla teammate'ów, zmniejsza mocno trust factor.
7. NAJWAŻNIEJSZE - nie używaj wspomagaczy, a nawet jeśli nie chcesz przestać cheatować, to zagraj 10 meczy bez cheatów i bez żadnych reportów itp. (punkt 1.)

POZA CS:GO

1. Komentarze na steam pod twoim profilem poprawiają trust factor, nie musi być to +rep czy god player omg boost me pls, może być zwykle "<3" czy "ok". Gdy ty dajesz komentarz, twój trust factor też się podwyższa. Napisz pod moim profilem +rep, jeśli nie możesz dodaj do znajomych i wtedy napisz, odpowiem tym samym.
2. Screenshoty czy artworki, nie musisz dodawać ich multum, dodaj jeden i poproś znajomych aby dali ci pod nim like, poprawia w jakiś sposób trust factor, daj like i napisz komentarz pod moim artworkiem/screenshotem i polubie twój lub dam +rep pod profilem.
3. W aktywności twoich znajomych dawaj like'y i komentarze, możesz napisać status od czasu do czasu.
4. Duża liczba znajomych powyżej 10Lvl steam.
5. Nabij lvl steam, najlepiej minimalnie o 10 albo 20. Skorzystaj ze stron, które pokazują najtańsze pakiety kart.
--> https://www.steamcardexchange.net/index.php?badgeprices
6. Nabijanie godzin, nie tylko w cs:go. Pobierz program bądź wykup pakiet HourBoost i nabijaj godziny nie tylko w cs:go ale też w innych grach.
7. Zrób jakiś poradnik bądź recenzję, i zdobądź like'y czy komentarze.

Edit:
8. Dodawanie gier od VALVE (typu cs 1.6, CZ, S, HL itp) oraz wszelkie gry powyzej 3,99 podwyższa trust factor.

ENG VERSION

Hello Everyone,

You've probably come here because of your low trust factor or lower than your friends. I will show you some ways to increase it or slightly improve it. The ways i will show will include not only the game, but also the steam. These are confirmed or tested methods.

-IN-GAME
1. You need to play not only a lot of competetive matches but also wingmans or social servers. Be nice and don't get reports.
2. Commands in the game after one of the patches / updates do not work as before. Now they improve the trust factor temporarily or in small quantities. Give your teammates or friends a recommendation, it will also increase your trust factor.
3. Do 2-4 overwatch demos a day, don't play matches on this account during this step.
4. Spend some money in-game (buy Music Kits or Container with a pin, or buy anything.)
5. If you see that your opponent is cheating, hold back and don't write kys ♥♥♥♥♥♥ or burn urself. Do not report people without sense or a cheater that is hiding (and it won't get banned too quickly anyway), it will reduce your trust factor.
6. Do not kick without sense and do not leave the match or do any damage to teammates, it greatly reduces trust factor.
7. MOST IMPORTANT - do not use cheats, and even if you do not want to stop cheating, play 10 matches without cheats and without any reports, etc. (point 1.)

Steam/Valve

1. Steam comments under your profile improve trust factor, it doesn't have to be +rep or god player omg boost me pls, it can usually be "<3" or "ok". When you give a comment, your trust factor also increases. Write under my profile +rep, if you can not, add to friends and then write, I will answer the same.
2. Screenshots or artworks, you don't have to add a plethora of them, add one and ask your friends to give you a like under it, somehow improves the trust factor, give like and write a comment under my artwork / screenshot and like your or I'll give +rep under profile .
3. Give likes and comments in the activity of your friends, you can write the status from time to time.
4. Add friends over 10Lvl steam.
5. Get lvl steam, preferably a minimum of 10 or 20. Use the pages that show the cheapest card packages or use levelup service.
-> https://www.steamcardexchange.net/index.php?badgeprices
6. Boosting hours, not only in cs:go. Download the program or buy the HourBoost sub and make hours not only in cs:go but also in other games.
7. Make a guide or review and get likes and comments.
8. Adding games from VALVE (type cs 1.6, CZ, S, HL etc.) and all games above 0.99$/0.89euro increases the trust factor.

I think I will help. Leave a like and comment for my efforts.
Happy conquering Trust Factor.
2
2
   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite
Trust Factor
< >
131 Comments
Tobijaz Feb 16 @ 2:11am 
dz
♥Emerytowany bandita♥ Jan 30 @ 10:07am 
+rep dzięki
dacie +rep po profilem potrzebuje zwiekszyc trustfactor pliska <3 odwdzięcze się tym samym
Antrex Jan 7 @ 1:45am 
+rep
eXo Jan 3 @ 1:04am 
+rep
Trogz Nov 28, 2021 @ 2:06am 
+rep B)
WUJA Eraxik Nov 2, 2021 @ 5:10pm 
dacie +rep po profilem potrzebuje zwiekszyc trustfactor pliska <3
^ChD Oct 28, 2021 @ 2:24pm 
nice:csgoa::csgoct::csgoskull:
hachiq Oct 23, 2021 @ 10:56am 
+rep zajebiste
kajn Sep 23, 2021 @ 11:39am 
Dzięki bardzo, mam żółty czynnik zaufania, a nigdy nie cheatowałem.