Hearts of Iron IV

Hearts of Iron IV

283 ratings
The Glory of Prussia
6
3
   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite
File Size
Posted
Updated
29.167 MB
Feb 25, 2019 @ 11:38am
Sep 5 @ 3:57pm
43 Change Notes ( view )

Subscribe to download
The Glory of Prussia

Description
This is a mod which creates a new nation, Prussia in Ostpreussen.

After the German defeat in The Great War, the state of Ostpreussen was split from Germany by the Polish Corridor. This opened up an opportunity for Wilhelm II to take back his rightful monarchy. In 1924 Wilhelm set sail from the Netherlands with two destroyers, the KKM Wilhelm I and the KKM Albert Fredrick. After landing in Königsberg he quickly took control of th city with the help of a local milita, who were loyal to the Kaiser. Since the Weimar Republic's military was severly weakened from the treaty of Versailles, Germany had to pull back its troops, and sign the declaration of independence for Prussia.
Now Prussia is being threatened by other ideologies. Fascism is on the rise with Hilter in power. Communsim is spreading from the east, and small cells of democrats have begun sepaking up. What does the future hold for Prussia? It is for you to decide!
Glory to Prussia!
This mod includes:
7 New nations. Prussia, Prussian Africa, Hinterpommern, Prussian Asia, bavaria, Prussian Seperatist Junta and Danzig
6 New custom Focus trees. For Danzig, Prussia, Prussian Africa, Prussian Seperatist Junta, Prussian Asia and one shared tree for Hinterpommern and Bavaria
Many new events
Ability to form the German Empire as Prussia
And much more!

Special thanks to the Kaiserreich team for making the GFX portraits for the scandinavian kings and the scandinavian kingdoms focus icon!

Special thanks to Magic_987 for polish translation and for making several portraits and gfx for the mod!

THIS MOD SUPPORTS ENGLISH AND POLISH

DISCORD: https://discord.gg/Knzsyww

To mod tworzy nowy naród - Prusy na terenie Prus Wschodnich.

Po klęsce Niemiec w Wielkiej wojnie państwo Prus Wschodnich zostało przedzielone z Niemiecami przez gdański korytarz. To otworzyło Wilhelmowi II możliwość odzyskania prawowitej monarchii. W 1924 r. Wilhelm wypłynął z Holandii dwoma niszczycielami: KKM Wilhelm I i KKM Albert Fredrick. Po wylądowaniu w Królewcu szybko przejął kontrolę nad miastem z pomocą miejscowej mility, która była lojalna wobec Kaisera. Ponieważ wojsko Republiki Weimarskiej zostało poważnie osłabione w wyniku traktatu wersalskiego, Niemcy musiały wycofać swoje wojska i podpisać deklarację niepodległości dla Prus.Teraz Prusom grożą inne ideologie. Faszyzm rośnie w siłe wraz z Hilterem u władzy. Communsim rozprzestrzenia się ze wschodu w głąb europy, a małe komórki demokratów zaczęły się budzić do życia i planują przejąć władzę. Jaka przyszłość czeka Prusy? Ty decydujesz!
Chwała Prusom!
Ten mod obejmuje:
3 nowe narody. Prusy, Afrykę Pruską i Hinterpommern(Pomorze)
2 nowe niestandardowe 'Focus Tree' - dla Prus i Afryki pruskiej
Wiele nowych wydarzeń
Możliwość utworzenia Cesarstwa Niemieckiego grając Prusami i wiele więcej!

Specjalne podziękowania dla zespołu Kaiserreich za wykonanie portretów GFX dla skandynawskich królów i ikon ich drzewek rozwoju!

DISCORD: https://discord.gg/Knzsyww
Popular Discussions View All (2)
50
Apr 9 @ 2:37am
Mod Ideas
Dref [XP]
24
Aug 17, 2019 @ 10:16am
BUGS
Dref [XP]
< >
330 Comments
Dref [XP]  [author] 5 hours ago 
Well you would have to come with ideas for what to add, right now i am not in the inspirational corner so to avoid adding unneccesary and boring stuff i am letting the mod be until i feel like updating it :)
Kaiser Wilhelm 2 21 hours ago 
can u update the mod pls?
The Drasgwegian Oct 15 @ 8:15pm 
are you using conflicting mods?
sonraush Oct 15 @ 9:32am 
it has errors when it loads up for me
Mathias Oct 3 @ 3:20am 
Great mod! :) However how do you get the republic of South Prussia?
CelestialBro Oct 1 @ 6:42am 
thanks
Dref [XP]  [author] Sep 30 @ 6:29am 
PRS
CelestialBro Sep 29 @ 3:55pm 
what is Prussia's country tag?
xKönig Sep 24 @ 4:36pm 
One thing that I think could be added is an extra state in Ost Prussen, that way you can recreate the borders of Prussia during the 7 Years War.
HSSQ Sep 23 @ 10:27am 
Please make Prussia have E50 as the modern tank model ;(