Úroveň 11 XP 1,290
110 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky