เลเวล 2 XP 206
94 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 3
เหรียญตรา