Úroveň 2 XP 206
94 XP pro dosažení 3. úrovně
Odznaky