เลเวล 3 XP 306
94 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 4
เหรียญตรา