Úroveň 3 XP 306
94 XP pro dosažení 4. úrovně
Odznaky