Η λίστα αντικειμένων του 10 είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.