เลเวล 11 XP 1,275
125 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา