Úroveň 11 XP 1,275
125 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky