เลเวล 2 XP 260
40 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 3
เหรียญตรา