Chơi Thuốc EveryNightzzz
CƯỜNG DOLA   Tan An, Long An, Viet Nam
 
 
Trùm Buôn Keo Dán Chuột
Currently Offline

Recent Activity

489 hrs on record
last played on May 11
< >
Comments
1)肏你妈 : ĐMM
2)肏你祖宗十八代 : Đ*t cả lò 18 đời nhà mày
3)二百五 : Thằng ngu
4)你是神经病 : Mày bị thần kinh à
5)你是笨蛋 : Mày là đồ ngu
6)你是狗: mày là con chó / đồ chó
7) 闭嘴!: Câm mồm!
:sunglasses: 滚开! Cút đi!
9) 你疯了! Mày điên rồi!
10) 你以为你是谁?Mày tưởng mày là ai?
11) 从我面前消失!Cút ngay cho khuất mắt tao
12) 脸皮真厚。Đồ mặt dày
13) 去死吧!Đi chết đi!
14) 你这杂种!Đồ tạp chủng!
15) 我不想听!Tao ♥♥♥♥♥ muốn nghe
16) 你以为你在跟谁说话?Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai?
17) 真是白痴一个!Đúng là đồ ngu
18) 我恨中国 !: Tao hận TQ
19) 她的脸哑妓女: Mặt bạn đần như con ♥♥♥♥
20) 易腐 ! : Đồ hư hỏng
jennierubyjane Mar 15 @ 8:25am 
+rep team player:cyberpunkbird:
Zettoch Mar 8 @ 2:10pm 
lol mad