เลเวล 13 XP 1,706
94 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา