Úroveň 13 XP 1,706
94 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky