Сhитerок l Koroль hvh :D
 
 
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
เกมแบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
90 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด