ช่องเก็บของของ ДО КАЛАША เป็นแบบส่วนตัวอยู่ในขณะนี้