Frend1ik
Russian Federation
 
 
П̲о̲р̲х̲а̲й̲ ̲к̲а̲к̲ ̲б̲а̲б̲о̲ч̲к̲а̲,̲ ̲ж̲а̲л̲ь̲,̲т̲ы̲ ̲д̲ол̲б̲*е̲б̲
:csgostar: Я :csgostar:
:steamthis: ТЕБЯ :steamthis:
:csgoanarchist: ЛЮБЛЮ :csgoanarchist:
Artwork Showcase
cs go top
2
Broono Feb 22 @ 1:31pm 
+rep тапочек с гов**м
Broono Feb 22 @ 6:44am 
+rep топ тимейт
+rep топовый трейдер!!!
Frend1ik Jan 21 @ 11:29am 
+rep топовый трейдер
Апiльсiн?! Sep 27, 2020 @ 5:24am 
+Rep хороший игрок CS:GO
MS Sep 19, 2020 @ 11:06am 
+rep со факен гуд