เลเวล 1 XP 150
50 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 2
เหรียญตรา