เลเวล 23 XP 4,195
5 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 24
เหรียญตรา