Úroveň 23 XP 4,195
5 XP pro dosažení 24. úrovně
Odznaky