เลเวล 2 XP 256
44 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 3
เหรียญตรา