Úroveň 2 XP 256
44 XP pro dosažení 3. úrovně
Odznaky