chin
Russian Federation
 
 
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
100 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

232 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg10, 2020
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg10, 2020
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg08, 2020