เลเวล 3 XP 300
100 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 4
เหรียญตรา