เลเวล 6 XP 656
44 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา