Úroveň 6 XP 658
42 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky