Úroveň 12 XP 1,550
50 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky