Kingman
 
 
No information given.
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
271 day(s) since last ban
Artwork Showcase

Recent Activity

117 hrs on record
last played on Feb 17
64 hrs on record
last played on Jan 26
10.0 hrs on record
last played on Jan 26
Pwenguin Feb 18 @ 2:50pm 
POST THIS ON A GTA 5 ONLINE CHEATERS WALL
.........……………... ..…………….¸„„„„
…………………….…………...„--~'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""**/'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : ,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„::::„-*__„„~"
:Karaboom: CHEATER WARNING :Karaboom:
Pwenguin Feb 17 @ 4:08pm 
POST THIS ON A COUNTER STRIKE CHEATERS WALL
.........……………... ..…………….¸„„„„
…………………….…………...„--~'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""**/'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : ,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„::::„-*__„„~"
:Karaboom: CHEATER WARNING :Karaboom:
Pwenguin Jan 5 @ 10:37am 
( ´︶´¯︶´`´︶︶´★ ^v^ ┊❅ °☆ .  ☆ :. ☆  
 ) ) ⦅‖ ͇͇ ͇͇▃▇͇͇͌⌂͇͇▌.. ★ ☆ .  ★ ^v^ ° ❅ ☆ .  ★ ^v^ ° 
_̅̏̏▅̅̏̏ ╱◥███████╲ ˆ...^v^ ˆˆ︵.︵...^v^︵¸ ❅ ° ╱◥◣ ☆ . * ★ * 
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓∩║  MERRY CHRISTMAS & │∩ │◥███◣ ╱◥███◣
│╱◥█◣║∩∩∩ ║╲◥███╲  HAPPY NEW YEAR ╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
││∩│ ▓ ║∏ 田║▓ 田田 ▓ ∩║ ii--ii-- 2018 ii--ii--ii--ii │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
:wheel_of_dharma:๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩„„„„„„„„:wheel_of_dharma:„„„„„„„:wheel_of_dharma:„„„„„„„:wheel_of_dharma:๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩
blinky Dec 3, 2019 @ 10:09am 
jokes on you i got an alexa
Pwenguin Dec 1, 2019 @ 1:12pm 
thats right. i have an eden hoodie shipping to my house right now and you dont. pathetic.
blinky Oct 12, 2019 @ 11:01am 
.........……………... ..…………….¸„„„„
…………………….…………...„--~'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""**/'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : ,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„::::„-*__„„~"