$w!Ft
BORYA (YAKOV ROBERTOVICH)   Toshkent, Uzbekistan
 
 
9 naShyLA choKOladКy ●

¯\_(ツ)_/¯

I DaZHYE Ne DUmaY Ob YEToM!!!

Ya UZbeCHKA i ETo NI obsuzhDatSYA!
Currently Offline
< >
Comments
Jol1hop Nov 6 @ 8:25am 
+rep
$w!Ft Apr 9 @ 7:35am 
Allahkt akibare
Jol1hop Mar 2 @ 11:48pm 
Allahy Akbar!
Jol1hop Dec 14, 2019 @ 5:31am 
___________________________######_________
___________________________######_________
____________________________####__________
_____________________________##___________
___________________________######_________
__________________________#######_________
__####__________________#########_________
_######________________###_######_________
_######_______________###__######_________
__####_______________###___######_________
_____##################____######_________
_____##################+rep#######________
______#################____######_________
_______###_______#####_____######_________
______###_______#####______######_________
_____###________#####______######_________
#######_________##########_##############__
Jol1hop Dec 14, 2019 @ 5:31am 
___________________________######_________
___________________________######_________
____________________________####__________
_____________________________##___________
___________________________######_________
__________________________#######_________
__####__________________#########_________
_######________________###_######_________
_######_______________###__######_________
__####_______________###___######_________
_____##################____######_________
_____##################+rep#######________
______#################____######_________
_______###_______#####_____######_________
______###_______#####______######_________
_____###________#####______######_________
#######_________##########_##############__
Jol1hop Dec 14, 2019 @ 5:30am 
___________________________######_________
___________________________######_________
____________________________####__________
_____________________________##___________
___________________________######_________
__________________________#######_________
__####__________________#########_________
_######________________###_######_________
_######_______________###__######_________
__####_______________###___######_________
_____##################____######_________
_____##################+rep#######________
______#################____######_________
_______###_______#####_____######_________
______###_______#####______######_________
_____###________#####______######_________
#######_________##########_##############__