Úroveň 10 XP 1,012
188 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky