เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
15 จาก 15 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

There are no closed doors!

You collected two hairpins and used them to open an old lock
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2019 @ 9:13pm

Careful with antiques!

You found the jewelry box in your sister's secret hiding place
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2019 @ 9:49pm

Tales of alchemists!

You unraveled the mystery of the magic symbols
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2019 @ 11:38pm

The secret of magic shackles!

You decoded complex alchemical symbols and translated them into intelligible language.
ปลดล็อค 24 ส.ค. 2019 @ 8:06pm

Welcome to Carl's crypt!

You found your way into Carl Schwarzenberg's crypt
ปลดล็อค 24 ส.ค. 2019 @ 8:57pm

Secret room!

You uncovered the entrance to a well-hidden secret room
ปลดล็อค 24 ส.ค. 2019 @ 9:56pm

Return of the amulet!

You found a lost amulet
ปลดล็อค 24 ส.ค. 2019 @ 10:25pm

Victory over a golem!

You defeated a clay giant
ปลดล็อค 24 ส.ค. 2019 @ 10:36pm

Escape from a dungeon!

You escaped a dungeon sealed by magic
ปลดล็อค 24 ส.ค. 2019 @ 10:55pm

An alchemist laboratory!

You found the Alchemist's laboratory
ปลดล็อค 24 ส.ค. 2019 @ 11:12pm

Eagle-eyed!

You will not skip Hidden Object Scenes
ปลดล็อค 24 ส.ค. 2019 @ 11:16pm

Puzzle-guru!

Don't miss a single mini-game!
ปลดล็อค 25 ส.ค. 2019 @ 12:38am

Arrow speed!

Find two objects in less than 5 seconds!
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2019 @ 9:23pm

Lightning-fast!

Find five objects in less than 15 seconds!
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2019 @ 9:53pm

Expert!

Complete the game on advanced mode!
ปลดล็อค 25 ส.ค. 2019 @ 11:56pm