Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
15 από 15 (100%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 

There are no closed doors!

You collected two hairpins and used them to open an old lock
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2019 στις 21:13

Careful with antiques!

You found the jewelry box in your sister's secret hiding place
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2019 στις 21:49

Tales of alchemists!

You unraveled the mystery of the magic symbols
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2019 στις 23:38

The secret of magic shackles!

You decoded complex alchemical symbols and translated them into intelligible language.
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2019 στις 20:06

Welcome to Carl's crypt!

You found your way into Carl Schwarzenberg's crypt
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2019 στις 20:57

Secret room!

You uncovered the entrance to a well-hidden secret room
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2019 στις 21:56

Return of the amulet!

You found a lost amulet
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2019 στις 22:25

Victory over a golem!

You defeated a clay giant
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2019 στις 22:36

Escape from a dungeon!

You escaped a dungeon sealed by magic
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2019 στις 22:55

An alchemist laboratory!

You found the Alchemist's laboratory
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2019 στις 23:12

Eagle-eyed!

You will not skip Hidden Object Scenes
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2019 στις 23:16

Puzzle-guru!

Don't miss a single mini-game!
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Αυγ 2019 στις 0:38

Arrow speed!

Find two objects in less than 5 seconds!
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2019 στις 21:23

Lightning-fast!

Find five objects in less than 15 seconds!
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2019 στις 21:53

Expert!

Complete the game on advanced mode!
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Αυγ 2019 στις 23:56